Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII

      Với tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Học viện, ngày 23/3, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ VII.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an nhân dân đến dự và trình bày các nội dung cơ bản, chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Lê Văn Tuyến - Phó Trưởng phòng CTĐ&CTCT; đồng chí Đại úy Trần Văn Hiểu – Bí thư Đoàn TN Học viện, các đồng chí là Bí thư Liên chi đoàn, chi đoàn khối giáo viên, học viên và Chủ nhiệm các CLB trực thuộc Đoàn TN Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban – nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an nhân dân trình bày các nội dung cơ bản, chủ yếu, quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần VII.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban đã quán triệt sâu sắc, toàn diện đến các đoàn viên, thanh niên nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII. Nội dung học tập và quán triệt về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi, đặc biệt là 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030, 10 mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời phân tích những nội dung trong Nghị quyết đề cập đến công tác thanh niên. Đó là “nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội”; quan điểm phát triển thế hệ trẻ “lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ” và “Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”.

 

Các đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiểu - Bí thư Đoàn Thanh  niên Học viện nhấn mạnh: Việc trình bày toàn diện, sâu sắc, toàn bộ hệ thống văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII đã giúp cho toàn thể đoàn viên, thanh niên hiểu nội dung các Nghị quyết một cách sâu sắc, từ đó ý thức rõ về trách nhiệm của mình trong cụ thể hóa và thực hiện tốt những quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với thế hệ trẻ. Đồng thời khẳng định: ngay sau Hội nghị này, các nội dung của 2 Nghị quyết sẽ được phổ biến quán triệt đến từng chi đoàn. Đoàn Thanh niên Học viện sẽ có những định hướng cụ thể trong công tác từ học tập, rèn luyện đến nghiên cứu khoa học và các phong trào Đoàn. Trên cơ sở đó các chi đoàn sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp và đạt hiệu quả cao./.

Ban biên tập


16:03 26/3/2021
109

Tag:


BÌNH LUẬN