Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

      Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, chiều 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành chương trình đề ra.


09:03 29/3/2021
167

Tag:


BÌNH LUẬN