Thủ đoạn “ăn vạ” phía sau chiêu trò tự ứng cử

      Từ chủ trương, chính sách của Đảng đến Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước đều khuyến khích người có đức, có tài tự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) để góp sức xây dựng đất nước.


08:03 30/3/2021
308

Tag:


BÌNH LUẬN