Quốc hội có 3 Phó Chủ tịch mới

      Với đa số phiếu tán thành, sáng nay (1/4), Quốc hội đã bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải và Nguyễn Khắc Định.


10:04 01/4/2021
7585

Tag:


BÌNH LUẬN