Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội

      Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ghi nhận kết quả bầu cử Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội với 463/463 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,46% tổng số đại biểu Quốc hội).


10:04 07/4/2021
66

Tag:


BÌNH LUẬN