Bộ máy lãnh đạo sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn có 28 thành viên

      Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết bổ nhiệm các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ thì bộ máy lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 28 người.


16:04 08/4/2021
186

Tag:


BÌNH LUẬN