“Trung thành - Tận tụy, Mưu trí - Sáng tạo, Đoàn kết - Lập công”

      Ra đời và phát triển gắn liền với quá trình trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CAND Việt Nam, lực lượng Tham mưu CAND luôn chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật CAND.


09:04 16/4/2021
438

Tag:


BÌNH LUẬN