Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập – rèn luyện tốt của học viên giai đoạn 2019-2021

      Chiều 16/4/2021, tại Hội trường lớn, Học viện An ninh nhân dân(ANND) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập – rèn luyện tốt của học viên giai đoạn 2019 – 2021.


08:04 22/4/2021
80

Tag:


BÌNH LUẬN