Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ xuất quân đưa học viên khóa D51 và Lưu học viên Lào khóa D34, D35 đi thực tế chính trị xã hội tại địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

      Chiều ngày 18/4/2021, tại Hội trường lớn, Học viện ANND tổ chức Lễ xuất quân đưa học viên khóa D51 và Lưu học viên Lào khóa D34, D35 đi thực tế chính trị - xã hội năm học 2020 - 2021 và tham gia hỗ trợ xây dựng 600 ngôi nhà cho các hộ nghèo, khó khăn tại địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.


08:04 22/4/2021
122

Tag:


BÌNH LUẬN