Học viện An ninh nhân dân khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ an ninh bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” - Khóa 2

      Ngày 19/4/2021, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã trọng thể tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Bảo vệ an ninh bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” - Khóa 2.


09:04 23/4/2021
138

Tag: Bầu cử


BÌNH LUẬN