45 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất

      Ngày 25/4/1976, trên 23 triệu cử tri, với tư thế của người làm chủ đất nước, đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.


10:04 26/4/2021
406

Tag:


BÌNH LUẬN