Trung tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử tại Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an một số địa phương

      Ngày 27/4/2021, Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Cuộc bầu cử) của Bộ Công an do Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an 08 địa phương lân cận.


11:04 28/4/2021
378

Tag:


BÌNH LUẬN