Xây dựng đề án sắp xếp, phát triển hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2030

      Sáng 27/4/2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án, Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Xây dựng đề án sắp xếp, phát triển hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong Công an nhân dân (CAND) đến năm 2030”. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.


11:04 28/4/2021
934

Tag:


BÌNH LUẬN