Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

      Ngày 27/4, Thường trực Ban Bí thư ban hành Điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19; các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng; đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.


11:04 28/4/2021
294

Tag:


BÌNH LUẬN