Bài 2: Công đoàn và sứ mệnh đấu tranh cho tiến bộ (tiếp theo và hết)

      Có ý kiến cho rằng, hiện nay Công đoàn Việt Nam do bị lệ thuộc tài chính vào giới chủ doanh nghiệp nên luôn hạn chế tổ chức đình công và đấu tranh để đòi quyền lợi cho công nhân, lao động. Và theo họ, chỉ có tổ chức đình công thì mới bảo vệ được quyền lợi công nhân. Vậy sự thật vấn đề này là như thế nào? “Công đoàn đã làm hết sức mình để bảo vệ quyền lợi cho người lao động”


16:04 28/4/2021
35

Tag:


BÌNH LUẬN