Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì làm việc với một số đơn vị để đẩy nhanh hiệu quả, tiến độ các mặt công tác

      Ngày 29/4/2021, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Văn phòng Bộ Công an; Cục Pháp chế Bộ Công an; Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an về một số nội dung liên quan.


08:05 04/5/2021
251

Tag:


BÌNH LUẬN