Lại luận điệu “chọc gậy bánh xe” dịp 30-4

      Trong dịp 30/4 vừa qua, các đối tượng xấu lại làm nóng vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc trên một số trang mạng xã hội và báo chí hải ngoại. Bất chấp thực tế thời gian qua, vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc của Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố ngày càng vững chắc thì các thế lực thù địch, các đối tượng xấu, chống đối vẫn cố tình đưa ra các thông tin, luận điệu sai trái, cố tình xuyên tạc, bóp méo tình hình thực tiễn.


09:05 04/5/2021
18

Tag:


BÌNH LUẬN