Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu 2 dự án quan trọng

      Sáng 4/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Ban chỉ đạo Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và Dự án Sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD).


08:05 05/5/2021
303

Tag:


BÌNH LUẬN