Hội nghị phổ biến, quán triệt pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021

      Ngày 05/5/2021, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021.


13:05 06/5/2021
6389

Tag:


BÌNH LUẬN