Nghiêm túc thực hiện một chủ trương đúng đắn

      Thời gian qua, cơ quan chức năng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đã và đang tích cực triển khai việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, nhằm hoàn thành mục tiêu đến ngày 1-7-2021 cấp được 50 triệu thẻ.


08:05 11/5/2021
32

Tag:


BÌNH LUẬN