Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tiếp xúc cử tri tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

      Ngày 13/5/2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.


09:05 14/5/2021
3277

Tag:


BÌNH LUẬN