Công tác chuẩn bị bầu cử Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp tại Tổ bầu cử số 07 - Học viện An ninh nhân dân

      Ngày 12/3/2021, Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân ban hành kế hoạch số 1144/KH-T01-TCCB về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Học viện An ninh nhân.


13:05 25/5/2021
6787

Tag: Bầu cử


BÌNH LUẬN