Tám lần Bác đến thăm Trường Công an Trung ương

      Những lời căn dặn, huấn thị mà Bác đã dành cho lực lượng CAND nói chung và CBCS Trường Công an Trung ương nói riêng được CBCS CAND quán triệt và thực hiện, biến thành những chiến công hiển hách trong chiến đấu, xây dựng viết nên trang sử hào hùng của toàn lực lượng.


12:05 19/5/2021
7055

Tag:


BÌNH LUẬN