Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

      Ngày 01/6/2021, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD).


15:06 02/6/2021
472

Tag:


BÌNH LUẬN