Xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”

      Sáng 7/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo trực tuyến tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.


15:06 07/6/2021
821

Tag:


BÌNH LUẬN