Đề nghị Australia ủng hộ việc tiếp cận vaccine phòng COVID-19 cho các quốc gia khó khăn

      • Chủ tịch Quốc hội đề nghị EU giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19 Tham dự buổi hội đà


15:06 08/6/2021
18

Tag:


BÌNH LUẬN