Tái diễn virus núp bóng dịch bệnh

      Lợi dụng vào tình hình dịch bệnh, một số cá nhân, đối tượng cơ hội chính trị, phản động đã thông tin sai lệch, xuyên tạc gây tâm lý hoang mang, bức xúc với người dân.


16:06 08/6/2021
31

Tag:


BÌNH LUẬN