Cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác, tiết kiệm để ưu tiên phòng chống dịch

      Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2021, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 103/TTr-BTC ngày 2-6-2021 về cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021, bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.


12:06 09/6/2021
19

Tag:


BÌNH LUẬN