Tọa đàm “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

      Hưởng ứng hoạt động Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước do Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, sáng 9-6, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”.


16:06 09/6/2021
19

Tag:


BÌNH LUẬN