Thể hiện rõ sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

      Ngày 9-6, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có cuộc họp với các cơ quan liên quan về Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.


08:06 10/6/2021
17

Tag:


BÌNH LUẬN