Cần quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của CSCĐ bằng văn bản luật

      Hiện nay, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động (CSCĐ) bị hạn chế do một số quy định chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Một số nhiệm vụ quy định mới chỉ dừng lại ở mức nguyên tắc, chưa cụ thể, tản mạn trong nhiều luật chuyên ngành dẫn đến tình trạng khó theo dõi, khó thực hiện.


08:06 10/6/2021
1062

Tag:


BÌNH LUẬN