Lấy ý kiến dự thảo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong CAND

      Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trong CAND.


09:06 10/6/2021
485

Tag:


BÌNH LUẬN