Chuyển đổi số trong báo chí - truyền thông đồng hành với khát vọng phát triển đất nước

      Chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí-truyền thông là xu hướng tất yếu. Cơ quan báo chí-truyền thông thực hiện sớm, bài bản, gắn với bản sắc, đường hướng phát triển thì có cơ hội làm tốt nội dung, "chiếm hữu" bạn đọc ngày càng phát triển.


10:06 22/6/2021
1111BÌNH LUẬN