Thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi số giữa Bộ TT&TT và Ngân hàng ADB

      Ngày 30/6/2021 tại trụ sở Bộ, Bộ TT&TT và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký kết Biên bản hợp tác về các nội dung hợp tác phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đại diện ký phía Bộ TT&TT là Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, đại diện ký phía ADB là ông Andrew Jeffries, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam.


15:07 06/7/2021
352BÌNH LUẬN