Liên thông dữ liệu quốc gia và bảo hiểm đem lại lợi ích cho người dân

      Người dân khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ không cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế giấy, thay vào đó có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID.


15:07 06/7/2021
473BÌNH LUẬN