Thông báo kết quả xét tuyển phương thức 1, phương thức 2 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp THPT

      “Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2021 và Công văn số 1650/X02-P2 ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt kết quả xét tuyển theo phương thức 1, phương thức 2 năm 2021 của Cục Đào tạo, Học viện An ninh nhân dân thông báo số lượng thí sinh sẽ trúng tuyển khóa D53 đại học chính quy tuyển mới nếu tốt nghiệp THPT như sau


20:07 17/7/2021
4596BÌNH LUẬN