Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới

      Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 giữ nguyên 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ, đã được Quốc hội biểu quyết thông qua.


10:07 23/7/2021
662

Tag:


BÌNH LUẬN