Tiếp tục lùi lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

      Do dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước quyết định điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021.


12:07 23/7/2021
1832

Tag:


BÌNH LUẬN