12 hành động đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của G20

      Ngày 5/8, Hội nghị bộ trưởng kỹ thuật số Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại thành phố Trieste (Italy) đã ra một tuyên bố, xác định 12 hành động để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.


15:08 06/8/2021
290BÌNH LUẬN