Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 cùa Học viện An ninh nhân dân (đối với loại hình đào tạo đại học vừa làm vừa học, liên thông, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên).

      Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng QLĐT & BDNC đăng thông báo tuyển sinh của Học viện An ninh nhân dân với nội dung như sau:


14:08 12/8/2021
12286BÌNH LUẬN