Phát động thi đua bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ, phòng chống COVID -19, giúp đỡ Nhân dân

      Ngày 24/8, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD) đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19" do Thủ tướng Chính phủ phát động.


01:08 25/8/2021
555

Tag:


BÌNH LUẬN