Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

      Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng QLĐT & BDNC của Học viện ANND thông báo điều chỉnh chỉ tiêu với nội dung như sau:


15:08 27/8/2021
4455BÌNH LUẬN