Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức 1, phương thức 2

      Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng QLĐT & BDNC của Học viện An ninh nhân dân thông báo với nội dung như sau:


22:09 01/9/2021
3932BÌNH LUẬN