Công an Đồng Nai tỉnh tiếp nhận 300 học viên Học viện An ninh nhân dân tăng cường chống dịch Covid-19

      Ngày 6-9, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ tiếp nhận 300 cán bộ, học viên Học viện An ninh nhân dân (trong đó có 30 học viên nữ) tăng cường thực hiện làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


22:09 06/9/2021
313

Tag:


BÌNH LUẬN