Nghiên cứu, tích hợp dữ liệu để tránh sự trùng lặp trong khiếu nại, tố cáo

      Chiều 6/9, Thường trực Ủy ban Pháp luật (UBPL) họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác khiếu nại, tố cáo năm 2021.


09:09 07/9/2021
388

Tag:


BÌNH LUẬN