Bộ Công an triển khai ứng dụng khai báo y tế và di chuyển VNEID

      Ứng dụng VNEID kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp hỗ trợ khai báo y tế và di chuyển nội địa, tăng tính tiện lợi, rút ngắn thời gian khai báo y tế trong quá trình tham gia giao thông cho người dân.


15:09 09/9/2021
468

Tag:


BÌNH LUẬN