Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân phát động đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

      Sáng ngày 15/9/2021, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” chính thức được phát động. Cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Học viện.


17:09 16/9/2021
1256

Tag:


BÌNH LUẬN