Học viện An ninh nhân dân tổ chức dạy học trực tuyến cho lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung Khoá 3 mở tại Công an tỉnh Quảng Bình

      Thực hiện Công văn số 1894/X02-P2 ngày 9/8/2021 của Cục Đào tạo thông báo ý kiến của lãnh đạo Bộ về việc tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến đối với các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; nhằm đảm bảo tiến độ đào tạo cho lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung Khoá 3 mở tại Công an tỉnh Quảng Bình diễn ra đúng kế hoạch, ngày 20/9/2021, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân triển khai kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến cho lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung Khoá 3 tại Công an tỉnh Quảng Bình.


11:09 28/9/2021
280

Tag:


BÌNH LUẬN