Tuổi trẻ Học viện An ninh nhân dân sôi nổi hưởng ứng các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn phát động

      Là một trong những đơn vị tiên phong, xung kích đi đầu trong lực lượng Công an nhân dân, tuổi trẻ Học viện An ninh nhân dân (ANND) luôn luôn tích cực chủ động tham gia các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như do Trung ương Đoàn phát động.


17:09 28/9/2021
210

Tag:


BÌNH LUẬN