Khai giảng và tổ chức dạy học trực tuyến lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khoá 3 mở tại Công an tỉnh Quảng Bình

      Ngày 29/9/2021 Học viện ANND giao Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì tổ chức Lễ Khai giảng và tổ chức dạy học trực tuyến lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khoá 3 mở tại Công an tỉnh Quảng Bình.


09:10 04/10/2021
161

Tag:


BÌNH LUẬN